Oma Tahtoni

Oma Tahtoni

Minulla on mahdollisuus ja oikeus päättää juuri niin kuin haluan:

Minun itse on mahdollista päättää Omasta Tahdostani ja varmistaa sen toteutuminen tekemällä seuraavat asiakirjat: edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja testamentti. Näillä varmistan, että Oma Tahtoni toteutuu tilanteissa, joissa en enää pysty hoitamaan itse asioitani, terveyden- ja sairaanhoidossa ja siinä että minun perintöni jaetaan minun jälkeeni haluamallani tavalla. Edunvalvontavaltuutuksessa voin määrätä, kuka asioitani hoitaa ja valvoo etuani, jos oma toimintakykyni on rajoittunut vaikka muistisairaudesta johtuen. Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon helpotan myös läheisiä kun he tietävät, kuka asioitani hoitaa ja millä tavalla. Lisäksi hoitohenkilöstölle on selkeää kun on tiedossa, kuka asioistani päättää ja millä valtuuksilla.

Oman Tahtoni piiriin kuuluvat myös perheen kannalta tehdyt ratkaisut.

Esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksella voidaan tehdä perintösuunnittelua, jolloin asiakirja nivoutuu testamenttiin. Myös lahjakirjoilla voidaan tehdä perintösuunnittelua. Testamentilla on mahdollista määrätä omaisuudesta vaikka sukupolvien yli tai tietty omaisuus tietylle henkilölle.