Omaisuuden hoito ja omaisuusjärjestelyt, taloussuunnittelu

Omaisuuden hoito ja omaisuusjärjestelyt, taloussuunnittelu

Me haluamme turvata oman vanhuutemme.

Ratkaisujen pohdinnassa on hyötyä ulkopuolisesta ammattilaisesta, joka hallitsee kokonaisuuden ja seuraamukset eri vaihtoehdoista. Omaisuuden hoidon suunnittelussa ulkopuolinen neutraali ammattilainen on kokonaisuuden kannalta tärkeä.

Nofa Juridica kartoittaa kokonaisuuden ja neuvoo, miten hoitaa omaisuutta kannattavasti ja riippumattomasti sekä kertoo erilaisista mahdollisuuksista ja siitä, miten omaisuutta voi järjestellä tarkoituksenmukaisesti. Nofa Juridica tekee myös osana kokonaisuutta taloussuunnittelua resurssit ja tarpeet huomioon ottaen.