Avioehdot, testamentit, perintösuunnittelu

Avioehdot, testamentit, perintösuunnittelu

Laki ei velvoita jättämään kaikkea omaisuutta esimerkiksi perillisille. Jokaisella on päätäntävalta omaan omaisuuteensa. Oleellista on tehdä ratkaisut kokonaisvaltaisesti, selkeästi ja kirjallisesti. Selkeät ja laillisesti oikein tehdyt asiakirjat vähentävät useita vuosia kestäviä riitoja ja mahdollistavat tavoitellun lopputuloksen.

Avioehdolla voidaan poistaa aviopuolisoiden avio-oikeus toistensa omaisuuteen joko kokonaan tai osittain. Testamentilla voidaan ratkaisevasti määrätä omaisuudesta kuoleman varalta. Testamenttivaihtoehtoja on useita. Voidaan hypätä sukupolvien yli, testamentata läheiselle henkilölle tai yhdistystoimintaan ja jopa hyväntekeväisyyteen. Testamentilla voidaan määrätä myös tietty tunnearvoa sisältävä esine määrätylle henkilölle. Testamentin laatimiselle on asetettu ankarat muotovaatimukset. Perintö-suunnittelulla voidaan siirtää omaisuutta perillisille tai muille tahoille tarkoituksenmukaisesti ja edullisin ratkaisuvaihtoehto löytäen.

Nofa Juridica laatii omaisuuden haltijan edun ja oikeusturvan huomioivia avioehtoja ja testamentteja sekä tekee perintösuunnittelua.