Edunvalvontavaltuutukset ja edunvalvonta, hoitotahdot

Edunvalvontavaltuutukset ja edunvalvonta, hoitotahdot

Jokaisen meistä kannattaa tehdä edunvalvontavaltuutus ja hoitotahto. 

Edunvalvontavaltuutus tehdään itse etukäteen terveenä ollessa. Edunvalvontavaltuutuksella valitaan itse henkilö hoitamaan itse määriteltyjä asioita siltä varalta, jos tulevaisuudessa ei enää kykene niitä terveydentilan heikkenemisen vuoksi hoitamaan. Edunvalvontavaltuutus on kaiken varalle tehtävä asiakirja ja jos kyky hoitaa omia asioita säilyy elämän loppuun saakka, edunvalvontavaltuutusta ei oteta lainkaan käyttöön.

Jos henkilö ei ole ennakkoon järjestänyt omien asioidensa hoitoa esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksella, voidaan hänelle toimintakyvyn menettämisen jälkeen määrätä edunvalvoja turvaamaan etuja. Edunvalvojan määrääminen on viimesijainen keino. Edunvalvojaksi määrättävää henkilöä ei valita itse, eikä hoidettavia asioita määritellä itse. Edunvalvojaksi voidaan viime kädessä määrätä yleinen edunvalvoja, joka hoitaa edunvalvojan tehtäviä esimerkiksi yleisessä oikeusaputoimistossa.

Hoitotahdolla ilmaistaan omaa hoitoa ja hoivaa koskeva tahto.

Nofa Juridica laatii yksilöllisiä ja erityisiä toiveita huomioon ottavia edunvalvontavaltuutuksia ja hoitotahtoja. Erika Leino toimii edunvalvontavaltuutettuna / edunvalvojana.