Usein esitetyt kysymykset

Usein meille esitettyjä kysymyksiä

Mitä asiakirjoja on suositeltavaa tehdä?
Jokaisen meistä kannattaisi tehdä ainakin kolme asiakirjaa. Näitä ovat edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja testamentti.

Miksi nämä asiakirjat kannattaa tehdä?
Tähän on montakin syytä, mutta ennen kaikkea sen varmistamiseksi, että oma tahto toteutuu myös  tulevaisuudessa.

Missä vaiheessa asiakirjat tulisi tehdä?
Mahdollisimman hyvissä ajoin. Sairaus, onnettomuus tai tapaturma voi sattua kenelle vain milloin tahansa. Muistisairauksien tullessa mukaan kuvioihin, voi olla myöhäistä.

Voiko asiakirjat tehdä itse?
On suositeltavaa käyttää lakimies-asiantuntijaa. Esimerkiksi testamentti on tehtävä ankaria muotosäännöksiä noudattaen. Edunvalvontavaltuutuksessa ja hoitotahdossa on erilaisia vaihtoehtoja. Asiakirjojen laatiminen vaatii erikoisosaamista.

Voiko käyttää internetistä löytyviä mallikaavakkeita?
Mallikaavakkeet ovat peruskaavakkeita. Ne eivät ota huomioon kunkin omaa tahtoa ja taustaa. Mallikaavakkein ei ole mahdollista myöskään selvittää erilaisia mahdollisuuksia ja seuraamuksia eri vaihtoehdoista.

Millaisista asioista edunvalvontavaltuutuksessa voidaan määrätä?
Taloudellisten ja / tai henkilöä koskevien asioiden hoitamisesta. Taloudellisia asioita ovat esimerkiksi laskujen maksaminen tai raha-asioista huolehtiminen. Henkilöä koskevia asioita ovat esimerkiksi asumista, kuten hoitopaikan valintaa, koskevat asiat tai hoitosuostumuksen antaminen hoitopäätöksiä koskevissa asioissa.

Tarkoittavatko edunvalvontavaltuutus ja edunvalvonta samaa asiaa?
Nämä sekoitetaan usein toisiinsa, mutta niillä tarkoitetaan eri asioita ja niiden turvin toimimisessa on huomattaviakin eroja.

Millainen voi olla hoitotahdon sisältö?
Hoitomääräyksissä voidaan ottaa kantaa esimerkiksi tehohoitoon tai elvyttämiseen. Hoitotoiveissa voidaan ottaa kantaa esimerkiksi uskonnollisesta vakaumuksesta kauneudenhoitoon ja harrastuksiin.

Voiko testamenttia muuttaa?
Kyllä voi, noudattaen testamentin laatimisen muotosäännöksiä.

Voiko testamentin peruuttaa?
Voi, esimerkiksi hävittämällä sen.

Voiko testamentti olla pätemätön?
Voi. Testamentti voidaan perittävän kuoleman jälkeen nostetun testamentin moitekanteen johdosta oikeuden päätöksellä julistaa pätemättömäksi tietyillä perusteilla. Näitä perusteita ovat esimerkiksi se, että testamenttia ei ole tehty määrämuotoa noudattaen.

Miten näitä asiakirjoja pitäisi säilyttää?
Siten että ne on tarpeen tullen alkuperäisinä jonkun löydettävissä.