Perheen sisäiset asiat, uusperheet, omaishoitajat

Perheen sisäiset asiat, uusperheet, omaishoitajat

Monilla meistä on tarvetta tehdä omaisuuteemme liittyviä ratkaisuja varsinkin eläkkeelle siirryttäessä tai eläkkeellä ollessa. Me haluamme turvata oman vanhuutemme. Meillä on myös oikeus jättää perintö haluamallamme tavalla.

Tärkeää on huolehtia omasta ja mahdollisen puolison tai läheisten varmasta turvasta seuraaville vuosikymmenille, kaikissa tilanteissa. Tarpeita on yhtä monia kuin meitä ihmisiä. Jokainen perhe on omanlainensa. Tänä päivänä on paljon uusperheitä. Perheissä tai läheisissä on omaishoidettavia tai omaishoitajia. Jokainen ratkaisu on omanlaisensa.

Omaishoitajat voivat vaikuttaa olennaisesti siihen, että viimeistään omaishoidon aikana asiat saatetaan kuntoon. Omaishoitajien on myös tärkeä huolehtia itsestään ja jaksamisestaan sekä siitä, että hänen omatkin asiansa ovat järjestyksessä. Tärkeää on ennakoida niin ikään tilanne jos omaishoitaja syystä tai toisesta estyy hoitamasta tehtäväänsä, kuka hoidettavasta siinä tapauksessa pitää huolta. Monilla ei ole omaa perhettä tai sukulaisia, tai voi olla, että he asuvat toisella paikkakunnalla tai elävät omia ruuhkavuosiaan.

Nofa Juridica hoitaa tyypillisiä perheiden asioita, kuten vakuutuksiin, asuntoihin, kulkuvälineisiin ja esimerkiksi lasten pelaamisen aiheuttamiin luottokorttikustannuksiin liittyviä asioita.
Nofa Juridica tekee perheen ja suvun sisäisiä sovitteluja. Nofa Juridica opastaa ja neuvoo uusperheitä ja omaishoitajia.