Perukirjat, ositukset, perinnönjaot, omaisuuden realisoinnit

Perukirjat, ositukset, perinnönjaot, omaisuuden realisoinnit

Perintöön ja perinnönjakoon liittyy monia asioita, joista ei välttämättä olla tietoisia.

Perukirja on kuolinpesän veroilmoitus, jonka perusteella määräytyy perintövero perillisten maksettavaksi. Perukirja sisältää omaisuusluettelon ja osakasluettelon.
Avioliiton päättyessä avioeroon tai puolison kuolemaan toimitetaan puolisoiden välillä omaisuuden erottelu tai ositus. Perinnönjaossa jaetaan perittävältä jäänyt omaisuus, tarvittaessa tekemällä omaisuuden realisointeja.

Nofa Juridica laatii asiantuntevasti perukirjat sekä tekee ammattitaitoisesti omaisuuden erottelut, ositukset ja perinnönjaot. Nofa Juridica tekee myös omaisuuden realisointeja järkevällä ja kannattavalla tavalla.