Rekisteriseloste

Nofa Oy:n rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nofa Oy (Y-tunnus: 0787209-8)
Kihnu 1, 00980 Helsinki
Puh: 09 867 617 25

2. Rekisteriasioista vastaaava henkilö

Erika Leino
Kihnu 1, 00980 Helsinki
Sähköposti: erika.leino(at)nofajuridica.fi

3. Rekisterin nimi

Yhteydenottopyynnöt

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Vastata yhteydenottopyyntöihin.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Nimi
Yhteystiedot
Yhteydenottoon liittyvät muut tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteydenottolomakkeet.

7. Tietojen luovutus, siirto ja säilytys

Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Varmistamme aina, että yhteistyökumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten. Yhteistyökumppanimme ovat pääosin:
Hosting, verkkosivujen ylläpito ja palvelinsalipalveluntarjoajat (mm. Mysteerio Oy)
Sähköpostipalveluiden tarjoajat (mm. Microsoft)

8. Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Saatamme siirtää henkilötietojasi (nimi, osoite, yritys, sähköpostiosoite) Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti markkinointia ja yritysten edustajien osalta tarjousten lähettämistä varten. Tietoja siirretään vain Yhdysvaltoihin seuraaviin EU-US Privacy Shield-viitekehystä noudattaviin organisaatioihin:
Wildbit LLC (Postmarkapp)

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot on talletettu Digital Oceanin palvelimille Alankomaihin. Palvelimet täyttävät tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Tiedot siirretään aina salattuna. Tietoihin pääsevät vain sellaiset Nofa Oy:n sekä alihankkijoiden työntekijät, joiden on työtehtäviensä vuoksi päästävä tietoihin.

10. Tarkastus- ja poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on tämän lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisemista sekä tietojensa poistamista. Voit käyttää oikeuksiasi ottamalla yhteyttä erika.leino(at)nofajuridica.fi.